Descobreix
Mont-Roig

Habitants 83
Municipi Els Plans de Sió
Codi Postal 25212
Zona Ribera del Sió
Comarca Segarra